در بسیاری از افراد علائم افتادگیِ گونه با افتادگی دُمِ ابروها نیز همراه است که می‌تواند زیبایی چشم‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
لیفت گونه به روش آندوسکوپیک از طریقِ دو بُرشِ ایجاد شده برای لیفت ابرو قابل انجام است. ترکیب این جرّاحی با لیفت ابرو  در افرادی که افتادگیِ متوسّط و کمی در ناحیه‌ی میانی صورت دارند می‌تواند منجر به تغییرات شگفت‌انگیز در ناحیه‌ی گونه و اطراف چشم گردد.

خدمات وابسته به لیفت گونه

گالری لیفت گونه

ارتباط با کلینیک