شامل جرّاحی‌های پیکرتراشی، ابدومینوپلاستی، لیپوماتیک،  لیفت و پروتز سینه، لیفت باسن، ترانسفر چربی به باسن، لیفت بازو، لیفت ران،  ژنیکوماستی و...

خدمات وابسته به جرّاحی‌های بدن

گالری جرّاحی‌های بدن

ارتباط با کلینیک