یکی از عوامل برجستگی استخوان پیشانی، رشد بیش از حدِ دیواره‌ی سینوس‌ها است که در بسیاری موارد منجر به سردردهای شدید می‌شود. برای حذف این زائده‌ی استخوانی نیاز به انجام جرّاحیِ پیچیده‌ی تراش استخوان ناندرتال است.رفع این عارضه تأثیر بسزایی در زیبایی، تقویّت جوانی چهره و همچنین افزایش قابل توجّه شادابی صورت دارد. جرّاحی ناندرتال که هم‌زمان با لیفت ابرو و پیشانی انجام می‌شود، از طریق یک بُرشِ سراسری در ناحیه‌ی رویش مویِ سر انجام می‌پذیرد. اسکار ناحیه‌ی جرّاحی پس از مدّتی بهبود یافته و غیرقابل تشخیص می‌شود.

خدمات وابسته به تراش استخوان ناندرتال

گالری تراش استخوان ناندرتال

ارتباط با کلینیک