جرّاح به روش اندوسکوپیک و بدون نیاز به انجام بُرش بر روی صورت، با تراشِ چند میلی‌متری، اقدام به برطرف کردن این زائده‌ی استخوانی کرده و جلوه‌ای زیباتر به جرّاحی لیفت ابرو می‌بخشد.

خدمات وابسته به تراش استخوان ابرو

گالری تراش استخوان ابرو

ارتباط با کلینیک