درباره دکتر سامان طهماسبی

دکتر سامان طهماسبی
فوق تخصّص جرّاحی پلاستیک و ترمیمی
عضو انجمن بین‌المللی جرّاحان پلاستیک و زیبایی
عضو بنیاد ملّی نخبگان ایران

ارتباط با کلینیک

آخرین تصاویر